Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Last updated: 26 ก.ค. 2566  |  310 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

https://youtu.be/8xaTvQVdKwQ 

Tixel ทิ๊กเซลล์ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดซึ่งแตกต่างจากการใช้เลเซอร์ คลื่นวิทยุ หรือคลื่นเสียงในการดูแลปัญหาผิวหนัง

•โดยการใช้เทคโนโลยีหัวไททาเนี่ยม Titanium tip

ซึ่งประกอบด้วยปลายแหลมลักษณะปีระมิดจำนวน 81 ปลาย (9x9) โดยตัวเครื่องจะทำให้เกิดความร้อนสูงถึง 400 องศาเซลเซียส

•เมื่อปลาย tip ซึ่งมีลักษณะรูปปีระมิด สัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยกลไก TMA = Thermo-mechanical Abaltion

•ทำให้เกิด discrete ablative (superficial ablation) coagulation zones โดยมีความลึกสูงสุดถึง 250 ไมโครเมตรและความกว้างสูงสุดถึง 500 ไมโครเมตร

•มีการศึกษาใช้การดูแล ริ้วรอย แผลเป็นรอยแตกลายแผลผ่าตัด หลุมสิว เพิ่มการดูดซึมของตัวยา และมีงานวิจัยรักษาภาวะตาแห้ง เป็นต้นครับ

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion



Tixel ทิกเซลล์เป็นวิธีใหม่ในการรักษาปัญหาผิวโดยใช้เทคโนโลยี Thermo-mechanical Abaltion TMA ทำงานโดยใช้ความร้อนผ่านอุปกรณ์ไททาเนี่ยมที่มีลักษณะหัวเป็นปีระมิด โดยตรงเพื่อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเพิ่มการดูดซึมของตัวยา

•Tixel ไม่ใช่เลเซอร์ อัลตราซาวนด์ หรือคลื่นวิทยุ ซึ่งแตกต่างจากการรักษาอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

•Tixel ทำงานอย่างไร? ผิวหนังจะถูกทำให้ร้อนอย่างอ่อนโยนโดยใช้Tip ที่สร้างจากไททาเนี่ยม มีลักษณะเป็นรูปปิรามิดขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดจำนวน 81 จุด (9x9) จะสัมผัสกับผิวหนังเพียงไม่กี่ในพันของวินาทีในแต่ละช็อตของการรักษา ช่วยให้ความร้อนสามารถถ่ายเทไปยังผิวหนังในลักษณะที่ควบคุมได้ ทำให้ผิวกระชับและอ่อนเยาว์ โดยมีความลึกสูงสุดถึง 250 ไมโครเมตรและความกว้างสูงสุดถึง 500 ไมโครเมตร

• เนื่องจากการสัมผัสกับผิวหนังนั้นมีเวลาสั้นมาก ระดับความรู้สึกไม่สบายจึงต่ำกว่าการรักษาแบบผลัดผิวและกระชับอื่นๆ

Tixel เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการรักษารอยแผลเป็นสิว วิธีการรักษานี้ใช้ความร้อนจากตัวอุณหภูมิที่สัมผัสผิว ซึ่งเป็นการกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวหนัง เพื่อช่วยลดรอยแผลเป็นสิว

•ในการรักษาด้วย Tixel จะใช้เครื่องมือที่มีรูปร่างเป็นพีระมิดเล็ก ๆ และจะนำมากดเบา ๆ บนผิวหนัง ส่งผ่านพลังงานความร้อน พีระมิดเหล่านี้จะสร้างช่องเล็กในชั้นผิวบนสุด ทำให้เกิดกระบวนการสร้างคอลลาเจนและกระตุ้นการฟื้นตัวของผิวหนัง คอลลาเจนใหม่นี้จะช่วยเติมรอยเป็นสิวและทำให้ผิวหนังดูเรียบเนียนขึ้น

•การรักษาด้วย Tixel มีระยะเวลาฟื้นตัวที่สั้น หลังจากการรักษา บริเวณที่ได้รับการรักษาอาจจะแดงและบวมเล็กน้อย

•อาจจะต้องทำการรักษาด้วย Tixel หลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของรอยแผลเป็นสิว

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion

Update เทคนิครักษาหลุมสิว: Tixel ทิ๊กเซลล์ รักษาหลุมสิว ริ้วรอย แผลเป็น เพิ่มการดูดซึมยาด้วยเทคนิค TMA = Thermo-mechanical Abaltion



Tixel is a medical technology used for aesthetic treatments, including the treatment of acne scars. It employs a process called Thermo-Mechanical Ablation, which involves the controlled delivery of heat energy to the skin surface. This treatment aims to improve the appearance of acne scars without the need for invasive procedures.

During the Tixel treatment, a specialized handheld device with a grid of tiny pyramids is gently pressed onto the skin. These pyramids heat up and create microchannels in the uppermost layer of the skin. This process stimulates the production of collagen and promotes skin rejuvenation. The new collagen helps to fill in the depressions caused by acne scars, resulting in a smoother and more even skin texture.

Tixel treatment is relatively safe and well-tolerated, with minimal downtime. After the procedure, the treated area may appear red and slightly swollen for a short period, but this typically resolves quickly. Multiple sessions of Tixel treatment may be required to achieve optimal results, depending on the severity of the acne scars.

Cr:หมอรุจชวนคุย 


Tixel ,รักษาหลุมสิว ,Thermome chanical Abaltion,รักษาแผลเป็น ,รักษาคีลอยด์ ,เลเซอร์รักษาหลุมสิว,Discovery picosecond laser ,เลเซอร์รักษาหลุมสิว ,dr.suparuj ,demed clinic ,rujreview
,หมอรุจชวนคุย 

https://fb.watch/ljBe3ofMNO/?mibextid=cr9u03 
https://twitter.com/drsuparuj/status/1671610734445494272?s=46&t=4qYp2uAwziMgaMmgVGnMyQ 
https://s.lemon8-app.com/s/vvFSsxdkQR 
https://vt.tiktok.com/ZSLhxCF5D/ 
https://youtu.be/8xaTvQVdKwQ 

...



คลิก!! จองสิทธิ์!! เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
(จำนวนจำกัด)

http://line.me/ti/p/@Demedclinic 


...
ปรึกษาคุณหมอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 063-959-4392 / 063-896-2514
Line: http://line.me/ti/p/@Demedclinic  
Line: @Demedclinic
Wechat/Whatsapp: Demedclinic
IG: https://www.instagram.com/drsuparuj  
www.facebook.com/drsuparuj  
Youtube: https://bit.ly/3p20YLE  
Blockdit: https://bit.ly/3d8vYr1  
https://vt.tiktok.com/ZSJ141Mdf/  
https://mobile.twitter.com/drruj1  
www.demedclinic.com   / www.demedhaircenter.com  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้