แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

Last updated: 19 เม.ย 2566  |  587 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

Exosome คืออะไร? https://bit.ly/3KGmNOS 

•Exosome คือ อนุพันธ์ที่ถูกปล่อยออกจาก Stemcell เป็นถุงอาหารขนาดเล็ก Vesicle ที่อัดแน่นไปด้วยสาร์ชีวโมเลกุลกว่า 1000 ชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ต้นกำเนิด รวมถึงโกรทแฟคเตอร์ กรดนิวคลีอิกโปรตีน ไขมัน และmetabolite

•Exosome มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์ และด้วยอนุภาคนาโนขนาดเล็ก สามารถเข้าซ่อมแชมฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้ลึกถึงระดับควบคุมการแสดงออกของยีน (Epigenetic) กระตุ้นการสร้างเซลล์ยับยั้งกลไกการอักเสบ ภาวะเครียดของเซลล์ และชะลอความเสื่อม

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

Exosome ในการดูแลบาดแผลแลป้องกันการเกิดแผลเป็น

โดยอธิบายได้จากงานวิจัยผลของ exosome ในการดูแลบาดแผล โดยเอ็กโซโซมที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิด Exosome derived from stem cells มีประโยชน์ในเกือบทุกขั้นตอนของการรักษาบาดแผล เช่

•ควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน Control of immune response

•ยับยั้งการอักเสบ Inflammatory inhibition

•เพิ่มจำนวนเซลล์และการสร้างเส้นเลือดใหม่ Promote angiogenesis

•Promote เพิ่มการ epithelization

****ลดการก่อตัวของแผลเป็นในระหว่างกระบวนการสมานแผล reducing scar formation during wound healing process โดยสามารถช่วยลดการก่อตัวของแผลเป็นโดยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนของ Collagen type III และ I เพิ่มการควบคุม MMP-1 และ MMP-9 และลด TiMP2 ด้วยกลไกเหล่านี้ exosomes ช่วยส่งเสริมการปิดของแผลและลดการเกิดแผลเป็นได้

•ตัวอย่างเช่น exosome จาก สเต็มเซลล์ไขมัน Exosomes (EXOs) derived from adipose-derived stem cells (ADSCs) = ADSCs-EXOs

ADSCs-EXOs ช่วยปรับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการอักเสบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างเส้นเลือดใหม่ เร่งการเพิ่มจำนวนและการสร้างเยื่อบุผิวใหม่ของเซลล์ผิว และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของคอลลาเจนซึ่งยับยั้งการเกิดแผลเป็น

•ADSCs‐EXO มีการใช้ใน

•ช่วยในการปลูกถ่ายไขมัน fat grafting จากการเพิ่มหลอดเลือดไปเลี้ยงเซลล์ increases angiogenesis •ช่วยการหายของแผลของผู้ป่วยเบาหวาน โดยช่วยเพิ่มหลอดเลือดการเพิ่มการสร้างคอลลาเจนของเซลล์ไฟโบบาส

•และทำหน้าที่เป็นพาหะและโครงร่างรวมสำหรับการรักษา

•ลดการเกิดแผลเป็น โดยกระบวนการซ่อมแซมผิวหนังแบบไร้แผลเป็น Scarless cutaneous repair โดยพบว่าสามารถลดขนาดของแผลเป็น เพิ่มสัดส่วนของ Collagen type III: I , เพิ่มการแสดงออกของเซลล์ไฟโบบาสเป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามการใช้ Exosome ในการรักษาหลุมสิวรวมถึงแผลเป็นต่างๆ ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากยังมีการศึกษาไม่มากและมีความหลากหลายของการได้มาของ Exosome ด้วยครับดังนั้นต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับ

Skin wound healing is an intractable problem that represents an urgent clinical need. To solve this problem, a large number of studies have focused on the use of exosomes (EXOs) derived from adipose-derived stem cells (ADSCs). This review describes the mechanisms whereby ADSCs-EXOs regulate wound healing and their clinical application. In the wound, ADSCs-EXOs modulate immune responses and inflammation. They also promote angiogenesis, accelerate proliferation and re-epithelization of skin cells, and regulate collagen remodelling which inhibits scar hyperplasia. Compared with ADSCs therapeutics, ADSCs-EXOs have highly stability and are easily stored. Additionally, they are not rejected by the immune system and have a homing effect and their dosage can be easily controlled. ADSCs-EXOs can improve fat grafting and promote wound healing in patients with diabetes mellitus. They can also act as a carrier and combined scaffold for treatment, leading to scarless cutaneous repair. Overall, ADSCs-EXOs have the potential to be used in the clinic to promote wound healing.

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

แนะนำเทคนิคดูแลแผลเป็น: Exosome ในการดูแลแผลและแผลเป็น Exosome Therapy in Wound and Scar Management

ADSCs and ADSC‐Exos Indirectly

Regulate Fibroblasts and Myofibroblasts by Promoting Angiogenesis and Inhibiting Inflammation, Thereby Reducing Scar Formation

ADSC-Exos can effectively inhibit the proliferation and migration of hypertrophic scar fibroblasts, reduce the expres- sion of Col-1,Co-III, α-SMA, IL-17RA and p-Smad2/p- Smad3, and increase the level of SIP1 in fibroblasts. Mice treated with ADSC-Exos showed faster wound healing and less collagen deposition miR-192–5p is also the regula- tory mode of ADSCs to reduce the fibrosis level of hyper- trophic scar. The effects of ADSCs on the biological characteristics of fibroblasts and myofibroblasts during the process from wound to scar.

References อ้างอิง

Kwon HH et al Combination Treatment with Human Adipose Tissue Stem Cell-derived Exosomes and Fractional CO2 Laser for Acne Scars: A 12-week Prospective, Double-blind, Randomized, Split-face Study. Acta Derm Venereol. 2020 Nov 4;100(18):adv00310.

Bian D et al The application of mesenchymal stromal cells (MSCs) and their derivative exosome in skin wound healing: a comprehensive review. Stem Cell Res Ther. 2022 Jan 24;13(1):24.

Li C et al Application of ADSCs and their Exosomes in Scar Prevention. Stem Cell Rev Rep. 2022 Mar;18(3):952-967.

An Y et al Exosomes from adipose-derived stem cells and application to skin wound healing. Cell Prolif. 2021 Mar;54(3):e12993.

Vu NB et al Stem cell-derived exosomes for wound healing: current status and promising directions. Minerva Med. 2021 Jun;112(3):384-400.


Exosomeskinbooster ,exosome,Asceexosome ,exosometherapy ,discoverypicolaser ,discoverypico ,รักษาแผลเป็น ,รักษาคีลอยด์,drsuparuj #demedclinic ,RujReview
,หมอรุจชวนคุย 

https://s.lemon8-app.com/s/bxTMsbfNQR 
https://vt.tiktok.com/ZS8t8s8MJ/ 
https://bit.ly/34q7h7o 
https://bit.ly/3sdLLKY 
https://bit.ly/3HbCNn6 
https://youtu.be/Bba-LVnwvLc 
https://youtu.be/6Xh2lUFinmQ 
https://youtu.be/JeGIknTEf5Y 
https://youtu.be/d9M5J5dtyCE 
https://fb.watch/j1BVuHsjgF/ 
https://youtu.be/tq9xabMFOVM 

....คลิก!! จองสิทธิ์!! เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
(จำนวนจำกัด)

http://line.me/ti/p/@Demedclinic


...
ปรึกษาคุณหมอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 063-959-4392 / 063-896-2514
Line: http://line.me/ti/p/@Demedclinic 
Line: @Demedclinic
Wechat/Whatsapp: Demedclinic
IG: https://www.instagram.com/drsuparuj 
www.facebook.com/drsuparuj 
Youtube: https://bit.ly/3p20YLE 
Blockdit: https://bit.ly/3d8vYr1 
https://vt.tiktok.com/ZSJ141Mdf/ 
https://mobile.twitter.com/drruj1 
www.demedclinic.com  / www.demedhaircenter.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้