แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

Last updated: 29 ม.ค. 2566  |  2436 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล  

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แล้วแต่บุคคล  

 

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?
คลิปเต็มครับ >> https://youtu.be/hgOn3VuS8xE  

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส (Atrophic chicken pox scars หรือ post varicella scars) เกิดจากการเป็นอิสุกอิใสแล้วมีโอกาสเกิดแผลเป็นบุ๋มยุบตัว atrophic scar เป็นตามมาได้ถึง 18%ครับ และที่สำคัญคือมีโอกาสเป็นแผลเป็นที่ใบหน้าได้ถึง 40%* ซึ่งแน่นอนทำให้หลายๆคนกังวล

ที่สำคัญคือมีความยากในการรักษา
•โดยมักไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยการตัดพังผืด Subcision ครับ**
•การรักษามักต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกัน Combination treatment เช่น Subcision + Ablative Laser หรือ TCA CROSS หรือ การฉีดสารเติมเต็ม Filler injection ครับ

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?แผลเป็นจากอีสุกอีใสต่างจากหลุมสิวอย่างไร ทำไมรักษายากกว่า?
•Post varicella scar (PVS) แผลเป็นจะมีลักษณะเฉพาะพิเศษคือ มีลักษณะหลุมกลม ขอบชัด Circular, Punched out lesion และก้นหลุมมักเป็นสีขาวจากพังผืดครับ
•มีลักษณะที่แตกต่างจากแผลเป็นหลุมสิวเนื่องจากบริเวณที่เกิดการอักเสบในอิสุกอิใสมีการติดเชื้ออักเสบตั้งแต่ผิวชั้นนอก epidermis (ที่เราเห็นเป็นตุ่มน้ำในโรคอิสุกอิใสนั่นเอง) จนมาถึงชั้นหนังแท้ dermis ร่วมกับ + การแกะเกา ดังนั้นจึงเห็นแผลป็นสีขาวที่ชัดกว่าหลุมสิวและแผลเป็นจากสุกใสมักจะเป็นลักษณะของแผลเป็นยุบตัวที่มีลักษณะเป็นวงและผิวด้านล่างมักจะมีความซีดขาว (punched out, circular nature of the scar)***


ส่วนหลุมสิว
•จะมีการอักเสบทำลายบริเวณต่อมไขมัน Pilosebaceous unit ซึ่งอยู่ในชั้นหนังแท้เป็นหลัก
•และหลุมสิวจะมีหลายลักษณะเช่น Ice picked, Boxcar และ Rolling Scarเป็นต้น
แต่แผลเป็นจากสุกใสมักจะเป็นลักษณะของแผลเป็นยุบตัวที่มีลักษณะเฉพาะเป็นวงและผิวด้านล่างมักจะมีความซีดขาว (punched out, circular nature of the scar)

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?

แผลเป็นยุบตัวจากอีสุกอีใส Chicken pox scars ดูแลได้อย่างไร ?แนวทางการรักษา (ที่มีการศึกษาวิจัย)
I.ยาทา topical silicone gel sheeting, topical imiquimod, and topical tacrolimus
•โดยเฉพาะกรดวิตามินเอ tretinoin cream ช่วยกระตุ้นความหนาของผิวชั้นนอก และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

II.ยาทาน topiramate และ isotretinoin

III.Invasive procedures

• Chemical peelings โดยเฉพาะ กรด TCA trichloroacetic acid โดยใช้ TCA CROSS Techniques ทำให้เกิดการอักเสบและการซ่อมแซมของแผลช่วยเพิ่มความหนาของชั้นหนังแท้ Dermis และหนังชั้นนอก Epidermis##

• Microdermabrasion เทคนิคกรอผิว

• Microneedling

IV.เลเซอร์
CO2 Laser: Carbon dioxide (CO2)
Pulsed Er:YAG laser

V.การผ่าตัด
•Subcision-suction: Subcision (subcutaneous incision-less surgery) เทคนิคตัดพังผืดร่วมกับการใช้แรงดูด###•Dermal grafting เทคนิคการใช้ผิวหนังแท้จากบริเวณอื่นมาเติมใต้แผลยุบตัว

VI.การฉีดสารเติมเต็ม
•การฉีดสารเติมเต็ม Filler injectable poly-L-lactic acid (PLLA, Sculptra ยังไม่มีในประเทศไทยครับ) #
•การเติมไขมัน Fat transfer
•Platelet Poor Plasma Based Biofillerการฉีดส่วนประกอบของเลือด****

VII.ใช้หลายเทคนิคร่วมกัน
•Intradermal incision with Er:YAG laser:
•Microdermabrasion and 1064nm Nd:YAG laser
•Punch elevation, autologous fat injection, and fractional CO 2 laser เทคนิคผ่าตัดยกแผลร่วมกับการฉีดไขมันและเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์

(ส่วนนี้เป็นการรักษาแผลเป็นอิสุกอิใสที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ครับ โดยส่วนมากเป็นการศึกษาขนาดเล็กครับ)

การรักษาอื่นที่มีการใช้
•Dermabraison
•Punch elevation ผ่าตัดยกแผลเป็น
•Subdermal normal saline injection
•Fractional micro-needling RF อุปกรณ์คลื่นวิทยุแบบมีเข็ม
•Scar revision surgery เทคนิคผ่าตัดแก้ไขแผลเป็น
•Air Dissector

การรักษาแผลหลุมอิสุกอิใสมีความยาก และยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาในการรักษาหลายอย่างครับ เพื่อให้ผลการรักษาได้ผลดี เช่น

ลักษณะของแผลยุบตัว
•ความลึก
•ขนาด
•สี

ปัจจัยด้านคนไข้
•สีผิว สีผิวเข้มต้องระวังการเกิดรอยดำหลังการรักษา
•โอกาสเกิดแผลเป็นนูนคีลอยด์ ต้องระวังโดยเฉพาะการรักษาโดยเทคนิคผ่าตัด
•ประวัติเกิดรอยดำหลังการอักเสบ Post-inflammatory hyperpigmentations PIH

การรักษาแผลหลุมอิสุกอิใสมีความยาก (มักจะยากกว่าหลุมสิวด้วยครับ) และมักต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกัน และถ้าใครเป็นอิสุกอิใส ต้องดูแลแผลเป็นอย่างดีเลยนะครับ ห้ามแกะเกาเพื่อลดโอกาสเกิดแผลเป็นยุบตัวครับ

Chickenpox is a highly communicable disease caused by Varicella Zoster Virus. Varicella rash commonly evolves into permanent depressed scars, documented in up to 18% of post varicella patients, leaving life-long cosmetic issues for patients. Although there is a lot of reviews on depressed scars, the viral etiology and the unique scar morphology of post varicella scar discriminate it from other depressed scars.

อ้างอิง References:
*Am J Epidemiol. 1981;114(6):798–803.

**Lee SJ, Kim YK, Choi SY, Park KY, Seo SJ. Sequential treatment with intradermal incision (intracision) and 2,940-nm Er:YAG laser for chicken pox scars. Dermatol Ther. 2014 JanFeb;27(1):24-7.

*** Requena L, Requena C. Histopathology of the More Common Viral Skin Infections. Actas Dermosifiliogr. 2010;101(3):201–16.

****Dashore S, Dashore A. Platelet-poor plasma-based biofiller: An innovative alternative to expensive hyaluronic acid-based fillers for treatment of chicken pox scars. J Am Acad Dermatol. 2021 Jan;84(1):e11-e13.
Pour Mohammad A, Ghassemi M. Varicella-Zoster Scar Treatments: A Tertiary Review. Med J Islam Repub Iran. 2021 Oct 18;35:136.

 

Beer K. A single-center, open-label study on the use of injectable poly-L-lactic acid for the treatment of moderate to severe scarring from acne or varicella. Dermatol Surg. 2007 Dec;33 Suppl 2:S159-67.

## Barikbin B, Saadat N, Akbari Z, Yousefi M, Toossi P. Focal high-concentration trichloroacetic acid peeling for treatment of atrophic facial chickenpox scar: an open-label study. Dermatol Surg. 2012 Oct;38(10):1662-7.
### Aalami Harandi S, Balighi K, Lajevardi V, Akbari E. Subcision-suction method: a new successful combination therapy in treatment of atrophic acne scars and other depressed scars. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011 Jan;25(1):92-9.

https://bit.ly/3O3esUu 
https://bit.ly/3O7RgEG 
https://twitter.com/clinic_de/status/1614704354661109766?s=46&t=NbceGPnKhhLnegjIj2KLjg 
https://youtu.be/OaUm1Lxc-Po 
https://vt.tiktok.com/ZSdGor27L/?k=1 
https://www.facebook.com/454651174702057/posts/2118835578283600/ 
https://youtu.be/hgOn3VuS8xE 

...


คลิก!! จองสิทธิ์!! เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
(จำนวนจำกัด)
http://line.me/ti/p/@Demedclinic
 

...
ปรึกษาคุณหมอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 063-959-4392 / 063-896-2514
Line: http://line.me/ti/p/@Demedclinic 
Line: @Demedclinic
Wechat/Whatsapp: Demedclinic
IG: https://www.instagram.com/drsuparuj 
www.facebook.com/drsuparuj 
Youtube: https://bit.ly/3p20YLE 
Blockdit: https://bit.ly/3d8vYr1 
https://vt.tiktok.com/ZSJ141Mdf/ 
https://mobile.twitter.com/drruj1 
www.demedclinic.com  / www.demedhaircenter.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้